Наука

Значну увагу кафедра приділяє науково-дослідній роботі, результати якої, завдяки проектно-орієнтованому підходу, відразу дістають широке практичне застосування.
На кафедрі формується наукова школа «Управління бізнес-структурами України в трансформаційних умовах господарювання», яка підкріплюється маґістерською програмою «Управління бізнесом». В межах цієї спеціалізації викладачі кафедри підготували низку новітніх курсів інноваційного спрямування.
Згідно наукової теми кафедри — «Розвиток бізнес-структур в агропромисловому секторі України в трансформаційних умовах господарювання» — триває публікація наукових статей, навчально-методичних посібників та участь у комунікативних заходах для оприлюднення та обговорення пропозицій щодо вдосконалення механізму управління організацією та напрацювання ефективніших управлінських рішень у сучасних умовах ринкового середовища. В межах цієї наукової теми кафедри проходить науково-дослідна, науково-навчальна та науково-організаційна робота і видавнича діяльність.

Захищено докторські дисертації:
Басюркіна Наталія Йосипівна – 20 листопада 2015 року

Лайко Олександр Іванович – 20 жовтня 2015 року
Меліх Олена Олександрівна – 25 грудня 2015 року

 

Адміністратор сайту – Шалений В.А.