КРУГЛИЙ СТІЛ, присвячений 70 – ій річниці з дня народження Павла Володимировича Осіпова

4 жовтня 2016 р. виповнилось 70 років з дня народження видатного ученого-економіста, дослідника стародавньої історії Одесита Павла Володимировича Осіпова.

 

Павло Володимирович народився 4 жовтня 1946 р. в м. Одесі. З 1953 до 1964 рр. навчався в школах №7, №53, №5, №10. В 1964 р. поступив до Одеського техно-логічного інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова на факультет «Зберігання і технологія переробки зерна». В 1969 р., після закінчення інституту був направлений на роботу до Кремидівского елеватору на посаду замісника директора. Одночасно поступив на заочне відділення інженерно-економічного факультету ОТІХП ім. М.В. Ломоносова, успішно його закінчив, отримав диплом інженера-економіста за спеціальністю «Економіка та організація промисловості продовольчих товарів». З 1971 р. продовжив роботу в Проектно-конструкторському технологічному інституті Міністерства харчової промисловості УРСР спочатку на посаді старшого, а потім провідного інженера. У 1972 р. перейшов до ОТІХП ім. М.В. Ломоносова на посаду старшого інженера науково-дослідного сектору, у 1973 р. – асистента кафедри организації підприємств. Поступив до заочної аспірантури у 1976 р., а в 1979 р. захи-стив кандидатську дисертацію і був переведений на кафедру економіки промисло-вості. В 1981 р. за розпорядженням Міністерства вищої освіти СРСР був направлений у відрядження на курси з вивчення іноземних мов при Державному університеті ім. Т.Г. Шевченко (м. Київ) для поглибленого вивчення французської мови і подальшого відрядження до франкомовних країн. У 1982 р. у складі групи радянських спеціалістів проходив стажування у м. Монпельє (Франція). З 1982 до 1986 рр. займав посаду проректора з наукової та методичної роботи і викладав у Національному інституті легкої промисловості м. Бумардес (Алжир). У 1986 р., після повернення з відрядження, про-довжив роботу на кафедрі економіки промисловості на посаді доцента, а з 2001 р. – завідуючого кафедрою економіки промисловості, де створив творчий колектив єдно-думців, заснував економічну школу та очолив її. У 2004 р. захистив докторську дисертацію за темою «Методологія управління виробничим потенціалом харчової промисловості», у 2005 р. йому було присуджено наукову ступінь доктора еко-номічних наук, а у 2006 – вчене звання професора кафедри економіки промисловості.

 

Під його керівництвом було захищено 6 кандидатських дисертацій, підготовле-но 11 аспірантів, випущено більш 300 магістрів. Він здійснював наукове керівництво 5 докторськими дисертаціями. В 2009 р. йому було присвоєне звання Заслуженого професора ОНАХТ. 30 грудня 2009 р. він пішов з життя, однак пам’ять про нього і те, що він створив, живе та успішно розвивається. Професор П.В. Осіпов постійно підтримував молодих вчених, допоміг знайти своє місце в житті багатьом з них, які сьогодні захистили кандидатські і докторські дисертації, навчаються в докторантурі та успішно працюють у рідній академії.

 

Осіпов П.В. є відомим вченим-економістом завдяки своїм дослідженням суті, економічного змісту, принципів побудови, структури та основних рис інтегрального виробничого потенціалу, винаходами для зернового господарства.

 

Особливу увагу заслуговують його праці науково-пізнавального характеру, які користуються любов’ю читачів і викликають великий інтерес. Розпочав читати, просто неможливо відірватись від розшифровок великого Нострадамуса, таємниць старо-давньої історії та пророцтв майбутнього, досліджень клімату на нашій планеті.

 

Талановитий, обдарований – Павло Володимирович не був егоцентричною лю-диною, яка думає тільки про свою славу і біографію. Він благородно допомогав багатьом і ніколи, нічого, ані натяком не вимагав назад, безкорисливо ділився знаннями і досвідом. В нашій пам’яти він назавжди залишиться невтомним, видатним доповіда-чем, пристрасним співрозмовником, автором нескінченних фантастичних проектів, мужноью і непохитною Людиною.

 

5 жовтня 2016 року в рамках IV Міжнародної науково-практичної конференції “Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку XXI століття”, яка що-річно проводиться Інститутом прикладної економіки і менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна на базі ОНАХТ, відбувся круглий стіл пам’яті професора Павла Володимиро-вича Осіпова, організований його учнями і колегами. На круглому столі були присутні та виступили зі доповідями-спогадами співробітники всіх кафедр економічного, іс-торичного, філософського, технічних і технологічних напрямів, а також вчені з Ін-ституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеського політехнічного університету, Одеського державного економічного університету, близькі та друзі. Доценти кафедри економіки промисловості Кулаковська Т.А. та Самофатова В.А. повагу до Вчителя перетворили у поезію та презентували свої вірші. До 70-річчя з дня народження П.В. Осіпова було видано книгу – його автобіографію, з якою присутні мали можливість ознайомитись.

 

Тепла творча атмосфера, що склалась на круглому столі, має сприяти подаль-шому розвитку всебічної наукової думки, цікавості майбутніх поколінь фахівців до своєї історії та вихованню патріотичної молоді.

 

 

Т.В. Свистун, доцент кафедри управліня бізнесом

Н.Й. Басюркіна, зав. кафедри управління бізнесом