Історія кафедри

Кафедру як самостійний підрозділ було створено у вересні 2015 року на основі напрацьованих викладачами навчальних курсів та здобутого практичного досвіду, а саме: надання консалтингових послуг, проведення бізнес-семінарів, розробка і супровід бізнес-проектів, управління проектами, управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, оцінка інвестиційної привабливості бізнес-проектів, оцінка конкурентоспроможності малого і великого бізнесу, оцінка ефективності інновацій, експертна оцінка бізнесу, дослідження агропродовольчого ринку і ринків послуг у сфері туристичного, отельно-ресторанного, торговельного бізнесу і т.д.
Професійний рівень викладачів кафедри підтверджено науковими ступенями, стажуванням в українських та закордонних установах, сертифікатами. Викладачі кафедри опублікували понад 500 наукових праць, до кожного з курсів розроблено навчально-методичне забезпечення, з моменту заснування кафедри захищено дві докторські дисертації.

Адміністратор сайту – Шалений В.А.