Дисципліни

ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

Дисципліна Рівень Спец. ПІБ викладача
1. Зовнішньоекономічна діяльність бак 076 Басюркіна Н.Й.
2. Управління проектами маг 076 Басюркіна Н.Й.
3. Агропродовольчі формування в системі продовольчої безпеки країни маг 076 Басюркіна Н.Й.
4. Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності докт 076 Басюркіна Н.Й.
5. Антикризове управління підприємницькими структурами маг 076 Басюркіна Н.Й.
6. Підприємницькі мережі маг 076 Бровкіна Ю.О.
7. Регулювання підприємницького сектору маг 076 Бровкіна Ю.О.
8. Планування ділового розвитку підприємства бак 076 Бровкіна Ю.О.
9. Економіка енергетики і організація виробництва бак холод Вігуржинська С.Ю.
10. Економіка та бізнес бак холод Вігуржинська С.Ю.
11. Наукові основи кон’юнктурних досліджень докт 076 Горбаченко С.А.
12. Організація виробництва бак 076 Карпінська Г.В.
13. Економіка підприємства бак холод Колесник В.І.
14. Управління бізнесом бак 076 Колесник В.І.
15. Економіка галузі бак холод Колесник В.І.
16. Бізнес-культура бак 076 Колесник В.І.
17. Основи бізнес-культури бак 076 Колесник В.І.
18. Основи управління бізнесом бак 076 Колесник В.І.
19. Економіка і фінанси підприємства бак 073мен Крупіна С.В.
20. Інноваційний розвиток підприємства та інтелектуальна власність маг 076, 051 Крупіна С.В.
21. Економіка торгівлі бак тов Крупіна С.В.
22. Інтелектуальна власність маг технол Крупіна С.В.
23. Інтелектуальний бізнес маг 076 Крупіна С.В.
24. Методологія наукових досліджень, методика викладання у ВНЗ маг 076 Купінець Л.Є.
25. Економічне управління підприємством маг 076 Лайко О.І.
26. Методика діагностики внутрішнього стану підприємства бак 076 Лайко О.І.
27. Кон’юнктура світових ринків товарів та послуг бак 076 Лайко О.І.
28. Діагностика внутрішнього стану підприємства бак 076 Свистун Т.В.
29. Підприємництво та інвестиційна діяльність в харчовій і переробній промисловості   технол Свистун Т.В.
30. Основи економічної діагностики бак 076 Свистун Т.В.
31. Управління особистою ефективністю в бізнесі маг 076 Свистун Т.В.
32. Потенціал і розвиток підприємства бак 076 Шалений В.А.
33. Малий бізнес бак 076 Шалений В.А.
34. Основи права та університетська освіта/ Вступ до фаху бак 076 Шалений В.А.
35. Ризикологія бак 076 Шалений В.А.
36. Управління витратами бак 076 Шевченко І.В.