Абітурієнту

Кафедра випускає фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» і «Маґістр» напряму 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за спеціалізацією «Управління бізнесом».
Запрошуємо до магістратури, якщо у Вас є диплом бакалавра з таких напрямів підготовки:
• економіка підприємства
• економічна теорія
• економічна кібернетика
• міжнародна економіка
• облік і аудит
• прикладна статистика
• фінанси та кредит
• маркетинг
• менеджмент
• управління персоналом та економіка праці
• готельно-ресторанна справа
• туризм
• товарознавство і торгівельне підприємство

Вступні іспити до магістратури – зі спеціальності та іноземної мови

Документи, які подаються при вступі до магістратури:
• диплом бакалавра і додаток до нього (оригінал та 2 копії)
• паспорт (оригінал та 2 копії)
• фото 3х4 (6 штук)

Термін подачі документів (для випускників шкіл (на підставі результатів ЗНО)) 12 липня -26 липня 2017 року

Предмети ЗНО при вступі до бакалавріяту:
• українська мова та література
• історія України

• іноземна мова / математика

Адміністратор сайту – Шалений В.А.